Enquiries

Item Enquiry name Date of publication Deadline for making offers
1. „Modernizacja Budynku Administracyjnego w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., w Świerżach Górnych, w zakresie: Zadanie I – „Dostosowanie budynku do wymogów ppoż.” w ramach proj. inw. Id I9040M0005, Zadanie II – „Remont budynku oraz stołówki” 2024-05-15 08:59 2024-06-11 13:00
2. KZP-EK.2113.9.2024 - Modernizacja suwnicy Q=5t zlokalizowanej na pompowni PC 500MW w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych 2024-05-16 14:09 2024-06-07 13:00
3. KZP-SŁ.2110.23.2024 - GAZ DO PALNIKA, GAZ PŁYNNY, NABÓJ GAZOWY 2024-05-22 14:16 2024-06-06 10:00
4. KZP-SŁ.2110.22.2024 - AKPiA 9.24 PIERŚCIENIOWE MODUŁY WAGOWE ORAZ PRZETWONIKI CIŚNIENIA 2024-05-22 11:38 2024-06-05 10:00
5. KZP-EK.2111.4.2024 - Naprawa silników elektrycznych dla ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych 2024-05-17 08:27 2024-06-04 13:00
6. KZP-SŁ.2110.20.2024 AKPiA 8.24 - LAMPA UV DO ANALIZATORA PAT700 - FG7001014 2024-05-17 14:59 2024-06-04 10:00
7. Dostawa samochodów osobowych klasy Bus - KZP-SD.2110.55.2024 2024-05-22 10:28 2024-06-04 10:00
8. KZP-SŁ.2110.21.2024. Gazy – Tlen. 2024-05-17 12:17 2024-05-29 10:00
9. ZAKUP I DOSTAWA LAMPHALOGENOWYCH - KZR-SP.2110.59.2024 2024-05-23 06:56 2024-05-28 14:00
10. KZP-SŁ.2110.19.2024 - AKPiA 7.24 ROZDZIELACZE USAB; ELEKTROZAWORY HYDRAULICZNE ORAZ ZESTAW NAPRAWCZY DO USTAWNIKA A705 2024-05-15 11:36 2024-05-28 10:00
11. DOSTAWA ŁDOWAREK SIECIOWYCH ZASILACZY 4X USB-A USB-C - KZP - FD.2110.35.2024 2024-05-21 09:43 2024-05-28 10:00
12. Weryfikacja wstępna systemu monitorowania i raportowania emisji CO2 (etap I) wraz z weryfikacją końcową raportu rocznego na temat wielkości emisji CO2 (etap II) za lata 2024 ÷ 2026 na potrzeby EU ETS dla trzech instalacji ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. (Elektrownia Kozienice): • bloki 1÷10 o nr KPRU PL-0004-05 (instalacja kategorii C), • blok 11 o nr KPRU PL-1101-13 (instalacja kategorii C), • kotłownia rozruchowa o nr KPRU PL-1102-13 (instalacja kategorii A). b) Weryfikacja wstępna systemu monitorowania i raportowania poziomów działalności podinstalacji (etap I) wraz z weryfikacją końcową rocznego raportu na temat poziomów działalności podinstalacji (etap II) za lata 2024 ÷ 2026 na potrzeby EU ETS dla instalacji ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. (Elektrownia Kozienice): bloki 1÷10 o nr KPRU PL-0004-05-KZP-SA.2112.83.2024 2024-05-22 12:17 2024-05-28 10:00
13. DOSTAWA APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ (5) - SYGNALIZATORY POZIOMU - KZP - FD.2110.34.2024 2024-05-20 10:31 2024-05-27 11:00
14. DOSTAWA MATERIAŁÓW USZCZELNIAJĄCYCH - KZR-SS-2110.62.2024 2024-05-20 12:03 2024-05-27 09:00
15. ZAKUP I DOSTAWA WCIĄGNIKÓW ŁAŃCUCHOWYCH - KZR-SP.2110.56.2024 2024-05-22 07:08 2024-05-24 14:00
16. ZAKUP I DOSTAWA OPALAREK ORAZ AKUMULATORÓW MILWAUKEE KZR-SP.2110.58.2024 2024-05-22 08:15 2024-05-24 13:30
17. ZAKUP I DOSTAWA NARZĘDZI TTP - KZR-SP.2110.57.2024 2024-05-22 07:38 2024-05-24 12:30
18. ZAKUP I DOSTAWA ZAMKÓW DO WITRYN SZKLANYCH - KZR - KK.2110.112.2024 2024-05-22 11:31 2024-05-24 11:00
19. Wzorcowanie 2 szt. sekundomierzy elektronicznych wraz z wystawieniem świadectwa wzorcowania-KZP-SA.2112.88.2024 2024-05-21 11:57 2024-05-24 10:15
20. Kontrola parametrów fizykochemicznych oleju turbinowego eksploatowanego na bl. 200 MW, 500 MW, 1075 MW; 13 sztuk-KZP-SA.2112.87.2024 2024-05-21 11:26 2024-05-24 10:10
21. KZP-SŁ.2110.14.2024 - AKPiA 3.24 Dostawa zasilaczy WIPOS, napędów EBRO, pilota Namur, Diody oraz Modułu Diodowego SEMIKRON,, przetwornika LUMEL oraz zaworu membranowego DIASTRAR. 2024-05-08 15:00 2024-05-24 10:00
22. KZP-SJ.2110.14.2024, Dostawa mebli biurowych 2024-05-16 12:54 2024-05-24 10:00
23. Serwis przenośnych analizatorów gazów Orbisphere 3100-KZP-Sa.2112.86.2024 2024-05-21 10:53 2024-05-24 10:00
24. ZAKUP I DOSTAWA NARZĘDZI BETA - KZR-SP.2110.55.2024 2024-05-21 12:19 2024-05-24 09:00
25. ZAKUP I DOSTAWA LIN PROTEKT ORAZ ZATRZAŚNIKÓW - KZR-SP.2110.53.2024 2024-05-21 06:46 2024-05-23 14:00
26. ZAKUP I DOSTAWA WIERTEŁ ORAZ PŁYTEK PAFANA - KZR-SP.2110.54.2024 2024-05-21 07:55 2024-05-23 14:00
27. KZP-SJ.2110.19.2024, Dostawa dalmierza laserowego 2024-05-21 12:56 2024-05-23 14:00
28. KZP-SJ.2110.17.2024, Dostawa kamery inspekcyjnej 2024-05-15 12:55 2024-05-23 12:00
29. ZAKUP I DOSTAWA WKŁADÓW FILTRA SIECIOWEGO - KZR-PR.2110.81.2024 2024-05-15 13:07 2024-05-23 11:00
30. ZAKUP I DOSTAWA PAPIERU TERMICZNEGO DO DRUKARKI - KZR - KK.2110.111.2024 2024-05-16 14:47 2024-05-23 11:00